Fördjupning i upphandling 26.11.2019 webbinarium

Anmälan senast 22.11.2019

 
 
DELTAGARUPPGIFTER
 
 
 
Förnamn*
 
 
Efternamn*
 
 
Titel
 
 
E-post*
 
 
Mobiltelefon
 
 
 
 
 
 
 
ADRESS
 
 
 
Kommun / Organisation
 
 
 
 
Adress (enhet/avdelning)
 
 
 
 
Adress (gata och gatunummer)
 
 
 
 
Postnummer
 
 
Ort
 
 
 
 
FAKTURERINGSUPPGIFTER
 
 
 
Faktureringssätt*
 
Jag vill ha e-faktura
Jag vill ha pappersfaktura
 
 
 
Ange faktureringsadress*
 
 
 
 
FO-nummer
 
 
 
 
 
ÖVRIGT
Tilläggsuppgifter
 
 
 
 
 
Hur fick du höra om utbildningen?
 
 
 
 
Andra vägar, hur?
 
 
 
 
Jag godkänner att mina uppgifter sparas i Kommunförbundets kundregister och behandlas elektroniskt.*
 
 
 
 
 
 

Anmälnings- och avbokningsvillkor
Deltagaravgiften inkluderar digitalt material, föreläsning samt fyra nummer av tidningen Kommuntorget. Tidningsförmånen gäller endast en gång per år, oberoende av hur många kurser man deltar i. I fall man redan prenumererar på tidningen förlängs prenumerationen med fyra nummer.
Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag anges i början på anmälningsblanketten. Efter anmälningstidens slut debiteras hälften av kursavgiften vid annullering. Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas till kursarrangören.
 

 
Jag har läst och godkänner villkoren för anmälan och avbokning*