Utbildningsdag för förmän inom småbarnspedagogiken 10.12.2019 Helsinfors + streaming

Anmälan senast 3.12.2019

 
 
HUR DELTAR DU I UTBILDNINGEN?
 
Jag deltar i utbildningen*
 
på plats
på distans (streaming)
 
 
DELTAGARUPPGIFTER
 
Förnamn*
 
 
Efternamn*
 
 
Titel
 
 
E-post*
 
 
Mobiltelefon
 
 
Specialdiet / allergier
 
 
 
 
ADRESS
 
Kommun / Organisation
 
 
Adress (enhet/avdelning)
 
 
 
Adress (gata och gatunummer)
 
 
 
 
Postnummer
 
 
Ort
 
 
 
 
FAKTURERINGSUPPGIFTER
 
Alla kommuner faktureras elektroniskt enligt de uppgifter som finns färdigt i Kommunförbundets kundregister. I övriga fall ange faktureringsuppgifter (i första hand elektroniska) nedan.

Ange nedan eventuella referenser som skall anges på fakturan.

  
Ange faktureringsadress och eventuella referensuppgifter
 
 
FO-nummer
 
 
 
ÖVRIGT
 
Tilläggsuppgifter
 
 
 
Hur fick du höra om utbildningen?
 
 
 
 
Andra vägar, hur?
 
 
 
 
 
 
ANMÄLNINGS- OCH AVOKNINGSVILLKOR

Deltagaravgiften inkluderar digitalt material, föreläsning, den traktering som ingår i programmet och fyra nummer av tidningen Kommuntorget. Tidningsförmånen gäller endast en gång per år, oberoende av hur många kurser man deltar i. I fall man redan prenumererar på tidningen förlängs prenumerationen med fyra nummer.

Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag anges i början på anmälningsblanketten. Efter anmälningstidens slut debiteras hälften av kursavgiften vid annullering. Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas till kursarrangören.

 

 
Jag godkänner att mina uppgifter sparas i Kommunförbundets kundregister och behandlas elektroniskt.*
 
 
Jag har läst och godkänner villkoren för anmälan och avbokning*