Framtidens klimatsmarta kommun, m/s Gabriella, Viking Line, 22. - 24.4.2020

Anmälan senast 20.3.2020

 
 
 
DELTAGARUPPGIFTER
 
 
 
Förnamn*
 
 
Efternamn*
 
 
Titel
 
 
E-post*
 
 
Mobiltelefon
 
 
Specialdiet / allergier
 
 
 
 
 
 
ADRESS
 
 
 
Kommun / Organisation
 
 
Adress (enhet/avdelning)
 
 
 
Adress (gata och gatunummer)
 
 
 
 
Postnummer
 
 
Ort
 
 
 
 
INKVARTERING
 
 
 
 
 
Inkvartering i hytt
 
Enkelhytt
Delad hytt (två personer)
 
Ange födelsedatum
 
 
 
 
 
Deltar endast första dagen, 22.4.2020
 
 
 
 
FAKTURERINGSUPPGIFTER
 
 
 
Faktureringssätt*
 
Jag vill ha e-faktura
Jag vill ha pappersfaktura
 
 
 
Ange faktureringsadress*
 
 
 
FO-nummer
 
 
 
 
 
ÖVRIGT
 
 
 
Tilläggsuppgifter
 
 
 
 
Hur fick du höra om utbildningen?
 
 
 
Andra vägar, hur?
 
 
 
 
 
 
 

Anmälnings- och avbokningsvillkor
Deltagaravgiften inkluderar digitalt material, föreläsning, den traktering som ingår i programmet och fyra nummer av tidningen Kommuntorget. Tidningsförmånen gäller endast en gång per år, oberoende av hur många kurser man deltar i. I fall man redan prenumererar på tidningen förlängs prenumerationen med fyra nummer.
Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag anges i början på anmälningsblanketten. Efter anmälningstidens slut debiteras hälften av kursavgiften vid annullering. Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas till kursarrangören.
 

 
Jag godkänner att mina uppgifter sparas i Kommunförbundets kundregister och behandlas elektroniskt.*
 
 
Jag har läst och godkänner villkoren för anmälan och avbokning*