Utbildning för förtroendevalda, Jomala 30.1.2020

 
 
Jag deltar i utbildningen*
 
på plats
på distans (streaming)
 
 
DELTAGARUPPGIFTER
 
Förnamn*
 
 
Efternamn*
 
 
Kommun*
 
 
E-post*
 
 
Specialdiet / allergier
 
 
 
 
 
DELTA I DEBATTEN
 
Är det någon särskild fråga du vill att vi skall ta upp under utbildningen?
 
 
 
Jag godkänner att mina uppgifter sparas i Kommunförbundets kundregister och behandlas elektroniskt.*