Anmälan: Rektorsdagarna 23-24.10.2019, Jyväskylä

Anmälan senast 20.9
 
 
DELTAGARUPPGIFTER
 
 
 
Förnamn*
 
 
Efternamn*
 
 
Titel
 
 
E-post*
 
 
Mobiltelefon
 
 
Specialdiet / allergier
 
 
Kommun / Organisation
 
 
 
 
 
ADRESS
 
 
 
Adress (rad 1)
 
 
 
 
Adress (rad 2)
 
 
 
 
Postnummer
 
 
Ort
 
 
 
 
KOMMUNTORGET

Ange din hemadress för tidningen Kommuntorget om du inte vill ha tidningen till adressen ovan.

 
Adress (rad 1)
 
 
 
 
Adress (rad 2)
 
 
 
 
Postnummer
 
 
Ort
 
 
 
 
FAKTURERINGSUPPGIFTER
 
 
 
Faktureringssätt*
 
Jag vill ha e-faktura
Jag vill ha pappersfaktura
 
 
 
Ange faktureringsadress*
 
 
 
FO-nummer
 
 
 
PARALLELLPROGRAM
 
 
 
Eftermiddagsprogram onsdag, välj antingen modul 1A eller 1B, modul 2A eller 2B 
 
 
 
 
Välj en modul, kl 14.30-16*
 
Modul 1A: Ökad jämlikhet mellan språkgrupperna gällande specialpedagogiskt material och fortbildning: självregleringsfärdigheter, matematiksvårigheter, läs- och skrivutveckling, ILS-projekt.
Modul 1B: Att leda skolor i riktning mot inklusivitet OCH Vad i det finländska utbildningsledarskapet fungerar utomlands, och varför?
 
 
 
 
Välj en modul, kl 16.15-17*
 
Modul 2A: Läsfärdighet bland skolelever och vuxna i Finland: resultat från internationella utvärderingar PIRLS, PISA och PIAAC.
Modul 2B: Yrkesutbildningsreformen det största som hänt finländsk utbildning sedan grundskolereformen.bben? Yrkesutbildningen efter lagreformen
 
 
STUDIEBESÖK
 
 
 
Välj ett studiebesök bland alternativen i menyn nedan. Beskrivning av besöken finns i programmet. 
 
 
 
Alternativa studiebesök torsdagen kl. 8.30-10.30*
 
 
 
 
 
TRANSPORT
 
 
 
Jag deltar i busstransporten från järnvägsstationen till universitetets huvudbyggnad onsdag 23.10 kl. 10.45.*
 
Ja
Nej
 
 
 
 
 
 
Jag deltar i busstransporten från universitetets huvudbyggnad till hotellen i centrum onsdag 23.10 kl 17*
 
Ja
Nej
 
 
 
 
 
 
Jag åker med bussen till och från middagen onsdag kväll.*
 
Ja
Nej
 
 
 
 
 
 
Jag deltar i busstransporten från universitetets huvudbyggnad till järnvägsstationen torsdag 24.10 kl 14.15.*
 
Ja
Nej
 
 
 
 
 
 
 
Tilläggsuppgifter
 
 
 
 
Jag godkänner att mina uppgifter sparas i Kommunförbundets kundregister och behandlas elektroniskt.*
 
 

Anmälnings- och avbokningsvillkor

Deltagaravgiften inkluderar deltagande i programmet, traktering och kursmaterial, inklusive fyra nr av magasinet Kommuntorget (värde 20 € + moms).

Anmälan är bindande. Efter anmälningstidens slut debiteras hälften av kursavgiften vid annullering. Vid förhinder kan en ersättare utses, vars namn bör meddelas till kursarrangören.

 
Jag har läst och godkänner villkoren för anmälan och avbokning*